Trstenjakova in Šiftarjeva fundacija zaorali prvo brazdo sodelovanja

Trstenjakova in Šiftarjeva fundacija zaorali prvo brazdo sodelovanja

Gornja Radgona, 28. avgusta 2019 – Sejem Agra že desetletja spodbuja najrazličnejše akterje razvoja v pokrajini ob Muri in širše k sodelovanju in iskanju optimalnih razvojnih poti in okolju prijaznejših rešitev. Letošnji je k sodelovanju spodbudil tudi dve programsko sorodni fundaciji z levega in desnega brega Mure – Ustanovo dr. Antona Trstenjaka in Ustanovo dr. Šiftarjeva fundacija. Prvi skupni javni nastop sta namenili izmenjavi informacij in programskim poudarkom obeh fundacij ter uvodni pogovor strnili s sklepom, da že prvo srečanje napoveduje začetek nekega novega vsebinskega sodelovanja, kar sta na sejmu Agra potrdili na okrogli mizi z naslovom Kaj pomenijo vodotoki za kmetijsko rabo.

Pobudnik in glavni organizator strokovne razprave je bila Fundacija – Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija je sodelovala kot soorganizator. Pogovor je povezoval Dušan Gerlovič, predsednik organizatorja, prisotne pa je nagovoril tudi Ernest Ebenšpanger, predsednik uprave UŠF.

Uvodne informacije sta podala prof. dr. Mihael Jožef Toman in Stojan Habjanič. Prof. dr. Toman je predstavil stanje kakovosti voda v Sloveniji in kompleksnost problematike, Stojan Habjanič pa je predstavil parametre o potrebah po namakanju na kmetijskih površinah v Pomurju in potencial zajema vode iz reke Mure. Sledila je intenzivna in produktivna razprava. Udeleženci dogodka, kakor tudi organizatorji se ob številnih mislih in predlogih skoraj niso mogli raziti. Skupno ugotovitev vseh prisotnih lahko strnemo v spoznanju, da so vode v Pomurju, kakor tudi povsod v Sloveniji, tako pomembni in kompleksni ekosistemi, da jih je nujno obravnavati celovito, interdisciplinarno ter ohranjati njihovo kakovost in količino. Parcialni pristop ravnanja z vodami, ki smo mu priča v zadnjih desetletjih v Sloveniji, je nekaj, kar je nujno čim prej preseči. Predstavniki obeh organizacij in tudi številni drugi udeleženci so se dogovorili, da nadaljevanje sledi in da bodo o ravnanju z vodami v Pomurju še govorili.