Društvo TIGR Primorske zasadilo črni gaber

Društvo TIGR Primorske zasadilo črni gaber

Petanjci, 6. aprila 2019 – Člani Memorialnega društva TIGR Primorske so del programa enodnevne ekskurzije v Prekmurje, kamor radi pridejo, namenili obisku Vrta spominov in tovarištva na Petanjcih in v tem odmevnem nasadu drevnin z močnim simbolno zgodovinskim nabojem zasadili spominsko drevo. Odločili so se za sadiko trpežnega primorskega črnega gabra v spomin na protifašistično organizacijo Primorske oziroma ob ustanovitvi leta 1927 Julijske krajine. Po pozdravu župana Občine Tišina Franca Horvata in nagovorih podpredsednika Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Marjana Šiftarja, predsednika društva TIGR Primorske dr. Savina Jogana ter predstavnika KO ZZB Tišina in predsednika MO ZZB za vrednote NOB Murska Sobota Damirja Domjana, sta črni gaber simbolno zasadila predsednik društva TIGR Savin Jogan in predsednik Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija Ernest Ebenšpanger.

Protifašistična organizacija TIGR je bila prva, ki je v svoj program in delovanje vključevala premišljene oblike boja zoper nasilni razvijajoči se fašizem, politični boj zoper vsiljeno diktaturo, ohranitev narodne samobitnosti in zagotavljanje pogojev za razvoj narodne skupnosti. Hkrati pa tudi zahteve za razmah kulturnega življenja ter za temeljne socialne in gospodarske pogoje obstoja skupnosti, je v svojem nagovoru poudaril dr. Savin Jogan. Kot tajna odporniška organizacija je bila ustanovljena jeseni leta 1927, sestavljali pa so jo predvsem člani ukinjenih prosvetnih in mladinskih društev slovenskega Primorja in Istre preizkušeni v prvih spopadih z vedno bolj brutalnim fašističnim nasiljem, ki je vsebovalo predvsem spreminjanje imen krajev, prepoved uporabe slovenskega jezika v javnem življenju ter celo v cerkvi, izganjanje prebivalcev in razlaščanje kmetij. V skrbi za mlado generacijo je bil posebej poudarjen program pouka slovenščine na domovih, ki ga je kot prvo nalogo z ustanovnega sestanka Tigra uresničil Andrej Šavli, kasneje učitelj v Prekmurju in to na šoli na Tišini. Tradicijo organizacije nadaljuje Memorialno društvo TIGR Primorske ustanovljeno leta 1994 z osnovnim ciljem, da začnejo skrbno in s premislekom obravnavati vprašanja, ki so bila zapisana v programski usmeritvi prvotne protifašistične organizacije.

»Naše moči pa so glede tega šibke in se jih ne da zagotoviti brez jasne, pokončne drže političnega vodstva države. Brez jasnega programa, kako onemogočiti ali vsaj omejiti te nevarnosti, ni izključena nevarnost, da se nesrečna zgodovina ponovi. Dogodki zadnjih tednov (Bazovica, Kvirinal, bruseljska razstava o italijanskih žrtvah fojb s karto »velike Italije«, ki vključuje tako del Slovenije kot celo Istro, Reko in Dalmacijo), skupaj z imperialnimi zahtevami po teh »neodrešenih« krajih, zatrjevanjih o Italijanih kot žrtvah barbarstva Slovanov itd., žal niso naleteli niti na odločen niti na enoten odziv naše državne politike« je med drugim dejal predsednik društva TIGR in zaključil: »Zaradi vsega tega bomo danes s ponosom , pa tudi z nekaterimi grenkimi občutki, posadili to drevo odpora in dostojanstva, Naj raste in si izoblikuje močne korenine!«

Na druženju po zasaditvi spominskega drevesa se je ravnatelj Osnovne šole Tišina Janko Durič s krajšim nagovorom spomnil primorskega učitelja Andreja Šavlija, ki je prišel v Prekmurje leta 1929 in poučeval na Tišini in v Predanovcih ter se po premestitvi v Rogaško Slatino znova vrnil na prekmursko šolo Krog, kjer se je družini rodil sin Slavko, ki so ga ob zasaditvi spominskega drevesa na Petanjcih lahko v živo pozdravili.