Breza Partizanskega pevskega zbora v vrtu

Breza Partizanskega pevskega zbora v vrtu

Partizanski pevski zbor(PPZ) slavi letos 75. letnico delovanja. Osrednji dogodek ob tem jubileju je bil slavnostni koncert v nabito polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, 9. aprila. Pomembni deli uradnega obeleževanja jubileja pa so tudi zasaditev spominskega drevesa v Vrtu na Petanjcih, 18. aprila, sodelovanje na proslavi Dneva upora in njihove 75. obletnice v Planini pod Mirno goro nad Semičem, 27. aprila in zasaditev spominskega drevesa na Poti spominov in tovarištva v Ljubljani, ob svetovnem dnevu miru, 20. septembra.

Idejni oče in tvorec prvega, prav posebnega partizanskega pevskega zbora, poimenovanega Invalidski pevski zbor je bil skladatelj Karol Pahor. 27. aprila 1944 je imel svoj prvi nastop na Planini pod Mirno goro nad Semičem. V povojnem obdobju se je preimenoval v Partizanski pevski zbor in spada med starejše zbore v Sloveniji ter je edini, katerega osnovno poslanstvo je ohranjanje pesmi upora in partizanske pesmi. “Partizanski pevski zbor je poseben primer kolektiva, ki kontinuirano ohranja partizanske pesmi od svoje ustanovitve do danes. Skozi zborovsko petje ohranja spomin na zapuščino upora druge svetovne vojne ter ohranja in oživlja partizansko glasbeno izročilo, kar je specifičen primer v sodobni Evropi.” ( dr. Ana Hofman, višja znanstvena sodelavka, Inštitut za kulturne in spominske študije ZRC SAZU. Partizanske pesmi, dediščina za prihodnost; iz publikacije: Tri četrt stoletja PPZ, Društvo PPZ, april 2019).

Partizanski pevski zbor je obiskal Vrt spominov in tovarištva 18. aprila in v družbi številnih gostov zasadil spominsko brezo iz vasi Planina nad Semičem, kjer je imel invalidski pevski zbor svoj prvi nastop pred 75. leti. Med gosti so bili, ob sodelavcih in prijateljih Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, tudi župan občine Črnomelj in delegacija ZZB Iz Črnomlja, župana domicilne občine Tišina in MO M. Sobota, predsedniki in drugi predstavniki Občinskega združenja in mestne organizacije ZZB M. Sobota ter krajevne organizacije ZZB Tišina, visoki predstavniki ZVVS in društva “Sever”, predsednik Domoljubnega krajevnega združenja Puconci.

Govorniki na svečanosti (župan občine Tišina, predsednik in podpredsednik uprave Ustanove in predsednik MO ZZB M. Sobota) so predstavili Vrt spominov in tovarištva ter pomen zasaditve tudi spominske breze PPZ v njem ter zahvalo PPZ za pobudo za obeležitev njihovega jubileja tudi s tem. Ker, kot je bilo poudarjeno, pomeni breza PPZ dragoceno obogatitev Vrta, njegovega poslanstva in sporočil, negovanja vrednot narodnoosvobodilnega boja. Breza PPZ pa tudi ni le ohranjanje spomina in izraz zahvale vsem, ki so od začetka do današnjih dni sodelovali v njem ampak je tudi živa in simbolna potrditev izjemne vloge in pomena kulture v NOB.

Partizanski pevski zbor je zasaditev spominske breze pospremil z izborom partizanskih pesmi.

Na ta način se je Partizanski pevski zbor poklonil tudi borcem Rdeče armade in partizanskih enot ob spomeniku na Trgu zmage v Murski Soboti, ki ga je obiskal v nadaljevanju svojega obiska v Prekmurju.