Ustavna pravica do pitne vode

Ustavna pravica do pitne vode

Murska Sobota, 21 marec 2019. Vanekov ekološki večer v Pokrajinski in študijski knjižnici je bil tokrat posvečen izjemno aktualni temi, o ustavni pravici do pitne vode. Pogovor je bil dan pred svetovnim dnevom voda. Uvod je pripravil Martin Rahten, član strokovne skupine „Pravica do pitne vode“ pri Ustavni komisiji Državnega zbora Republike Slovenije. V razpravi po uvodu je sodeloval tudi predsednik DZ mag. Dejan Židan, ki je postregel s številnimi aktualnimi podatki o tematiki, ki zadeva ves svet, seveda tudi Slovenijo in ožje Pomurje. Kar nekaj aktualnih izzivov je ponudil tudi predsednik ZEG in član programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije Karel Lipič, ki je med drugim povedal, da je bilo pred leti na Goričkem popisanih 250 vodnih virov.

Državni zbor Republike Slovenije je 17. novembra 2016 sprejel dopolnitev Ustave RS in oskrbo prebivalcev in gospodinjstev s pitno vodo opredelil kot človekovo pravico do pitne vode. S tem aktom je RS postala druga država v Evropi (za Republiko Slovaško), ki je pravico do pitne vode dvignila na ustavno raven… Z ustavno opredelitvijo, da so vodni viri prednostno in trajnostno namenjeni oskrbi s pitno vodo, je država določila potrebo po racionalni porabi voda iz vodnih virov in določila posebno obvezo in skrb, da se vodni viri trajnostno zaščitijo pred vsemi vrstami onesnaževanja. Kar pomeni dodatno skrb pri upravljanju zemljišč, ki so opredeljena kot vodovodna območja, tako pri načrtovanju posegov v prostor kot izvajanju različnih gospodarskih dejavnosti na in ob teh zemljiščih in pri izvajanju kmetijskih dejavnosti… Slovenija še ni uskladila zakonodaje z novim ustavnim dopolnilom. Je zbranim obširno pojasnil Martin Rahten, član strokovne skupine „Pravica do pitne vode“ pri Ustavni komisiji Državnega zbora R. Slovenije.

Da je oskrba s pitno vodo zelo pomembna zadeva, je posebej izpostavil tudi predsednik DZ Republike Slovenije mag. Dejan Židan. Dejstvo je, da so multinacionalke zelo zainteresirane za vodne vire, zato ponujajo državam številne ugodnosti, vendar veljajo le-te tako dolgo, dokler država ne podpiše koncesijo za koriščenje vodnih virov. Potem pa se začnejo težave, zlasti ko je potrebno plačati popravilo okvar na vodovodnem omrežju. Kar nekaj držav je tudi v Evropi, ki imajo slabe izkušnje z odstopom koncesij. Po mnenju mag. Dejana Židana je važno, da je pravica do pitne vode zapisana v Ustavi, ker je ne more spremeniti ali bi jo zelo težko spremenila vladajoča stranka, ker je za spremembo potrebna ustavna večina. Zdaj je potrebno zapisanemu v Ustavo prilagoditi zakone in predpise. Povedal je tudi zanimivost z obiska v Vatikanu, kjer je zvedel, da si tudi le-ta zelo prizadeva za ohranjanje vseh naravnih virov. Mimogrede je tudi zatrdil, da ne podpira gradenj elektrarn na Muri.