Uspešno 2018 – pogumno naprej

Uspešno 2018 – pogumno naprej

Murska Sobota, 18. februarja 2018 – Čeprav je bil program dela Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije za leto 2018 zelo ambiciozen, smo ga v celoti uresničili, je glavno sporočilo letošnjega zbora ustanoviteljev in pomembna spodbuda za nadaljevanje razvejane in vsebinsko bogate dejavnosti  ustanove, ki ostaja med najaktivnejšimi v državi. Podpredsednik UŠF Marjan Šiftar je izpostavil dobro sodelovanje s sorodnimi organizacijami in ustanovami, aktivno delo številnih sodelavcev in partnerjev ter  nepogrešljivo podporo ustanoviteljev, donatorjev in zgledno sodelovanje z domačo Občino Tišina.   Fundacija je bila organizator 46 dogodkov, v skupni organizaciji z različnimi partnerji pa se jih je nabralo blizu 70. Tradicija so ostali Vanekovi večeri, majska prireditev, literarni natečaj v oktobru, izdaja publikacij in strokovnih knjig, učne delavnice v vrtu, pridružuje se jim spominska slovesnost ob spominskem dnevu dr. Antona Vratuše ter  aktivnosti, ki so povezane z vsebinsko bogatitvijo vrta in njegovim vzdrževanjem. Lansko leto je prvič gostila mednarodni festival poezije in vina, podprla je kandidaturo Lendave za evropsko prestolnico kulture, obeležila leto Miška Kranjca in Evropsko leto kulturne dediščine ter se angažirano priključila aktivnostim obeleževanja 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, ki jo obeležujemo letos. Ob izjemno razvejanem vsebinskem delu je bilo stabilno tudi finančno poslovanje fundacije. Za uspešno delo so  bili vodstvo ustanove in njeni številni sodelavci deležni pohvale, ki ji je župan Občine Cankova Danilo Kacjan  dodal besedi – Pogumno naprej!

Temeljna osnova za uspešno nadaljevanje je na zboru ustanoviteljev  soglasno sprejet  program ustanove za leto 2019, v katerem je izpostavljena kontinuiteta delovanja s skrbjo za Vrt spominov in tovarištva, tradicionalnimi prireditvami, sodelovanjem z ustanovitelji, donatorji in številnimi partnerji, aktivno vključevanje v širše družbene akcije in ob nadaljevanju že začetih projektov snovanje in izvajanje novih. Ustanova bo posebno pozornost namenila obeleževanju 100. obletnice rojstva in 20. obletnice smrti  dr. Vaneka Šiftarja, ustanovitelja Vrta spominov in tovarištva ter pobudnika za ustanovitev ustanove, obeležila pa bo tudi 20. obletnico prvega mednarodnega simpozija ustanove.

Ob že tradicionalnih dogodkih in založniški dejavnosti  bo še naprej aktivno sodelovala pri uresničevanju programa obeleževanja 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.  V javnosti  je zelo pozitiven odmev doživela v januarju predstavljena študija člana programskega sveta ustanove dr. Uroša Lipuščka o vlogi majorja Johnsona pri usodi Prekmurja na pariški mirovni konferenci, ki je bila uvod v obeleževanje Prekmurskega leta. O priključitvi bo beseda tudi na enem izmed Vanekovih večerov, in sicer o vlogi in delovanju japonskih predstavnikov pri določanju meje v Prekmurju po prvi svetovni vojni , z jubilejem pa bo povezan še izid monografije Čudež   stoletja – razodetje tisočletja Branka Žunca.

Ustanova bo obeležila mednarodni dan spomina na holokavst nad Romi, posebno skrb namenjala ohranjanju vrednost NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma  med 2. svetovno vojno, obeležila bo 20. maj  – dan čebel,  nadaljevala s prizadevanji, da bi letos uspeli posneti film po scenariju Evgena Carja Prekmurska poezija v dialektu, sodelovala bo v projektu Evropska pot reformacije, se angažirala pri projektu Muzej židovske, romske in protestantske kulture v Murski Soboti  ter pripravila več  kulturnih dogodkov – od razstav,koncertov, čitalnice-čajnice v vrtu in sodelovala pri številnih drugih projektih.

Prioriteta pri vzdrževanju vrta bo uresničevanje projekta Trije parki kulture, miru, oddiha v okviru  razpisa LAS Goričko  ter   sanacija in izvajanje saditvenega načrta v vrtu. Posebna skrb bo namenjena tudi obiskovalcem vrta, ki jih je iz leta v leto več.