Izid bibliografije in poklon Feriju v spomin

Izid bibliografije in poklon Feriju v spomin

Murska Sobota, 7. novembra 2018 – Ustanove in društva Pokrajinska in knjižnica Murska Sobota, Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, Pomurski muzej, Prekmursko društvo general Maister Murska Sobota , Mestna občina Murska Sobota in Radio Murski val so se na skupni spominski slovesnosti in s predstavitvijo njegove bibliografije poklonili svojemu dolgoletnemu in izjemno aktivnemu sodelavcu mag. Feriju Kuzmiču, ki se je spomladi nepričakovano poslovil. Ni bil samo bibliotekar, muzejski svetovalec, pedagog, raziskovalec, pastor binkoštne cerkve, bil je tudi mentor, svetovalec, izjemen sogovornik, vsestransko aktiven v številnih društvih in organizacijah, avtor številnih strokovnih tekstov, zapisovalec in analitik predvsem prekmurske zgodovine, bil je človek, ki se je znal približati sočloveku , osrečevalo ga je druženje s knjigami in bil je živa enciklopedija zgodovinskih in drugih podatkov. O Prekmurju, katerega zgodovino je raziskoval s posebnim navdušenjem, je vedel več kot kdorkoli drug. Nikoli mu ni zmanjkalo idej in nikoli ni ostalo samo pri idejah.

V imenu Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija, kjer je bil mag. Feri Kuzmič aktualni predsednik programskega sveta, se je njegovemu spominu poklonil podpredsednik ustanove Marjan Šiftar in med drugim dejal:

»Feri je bil izjemen soustvarjalec življenja ustanove tako rekoč od njenih začetkov. Njegov neizbrisen prispevek je vtkan v vse velike programe in projekte ustanove, v številne konkretne delovne akcije: od prvega mednarodnega simpozija o protestantizmu leta 1999 in njegove nadgradnje- tudi mednarodnega simpozija Protestantizem včeraj, danes in jutri leta 2014, urejanja številnih pomembnih in odmevnih monografij in zbornikov, ki jih je izdala ustanova sama ali v sodelovanju z drugimi izdajatelji, številnih razstav, s katerimi smo gostovali tudi izven regije, vodenja Vanekovih večerov in razgovorov na Petanjcih, v Murski Soboti, na Cankovi, v Ljubljani, v Mariboru in na Dunaju, do soustvarjanja in izvajanja številnih uspešnih kulturno zgodovinskih projektov (A. Pavel, Temlin, spomin na Porajmos, priprava filmske upodobitve prekmurske literarne ustvarjalnosti po scenariju Evgena Carja, program obeleževanja združitve prekmurskih Slovencev z matico in številnih drugih), pogrešamo pa tudi njegove dragocene pobude, mnenja in predloge, ki jih je dajal v več kot petnajstletnem delu v programskem svetu kot njegov član in večletni predsednik.

V slabem letu je UŠF izgubila svoja dva velika motorja, dva izjemna sodelavca, prijatelja, dva velika človeka: intelektualna barda, enciklopedista in humanista, kakršnih je malo ob reki Muri in širše. Od našega akademika Vrana smo se poslovili sredi minulega leta. Še skupaj s Ferijem smo snovali in izpeljali spominsko prireditev ob prvem spominskem dnevu Antona Vratuše in le nekaj mesecev je minilo pa nas je že presenetila in šokirala žalostna vest iz Izraela, iz Betlehema, ki si ga je Feri že dolgo želel obiskati in v katerem je zaključil svojo bogato življenjsko in delovno pot. Ohranjamo ga v spoštljivem in trajnem spominu. Uprava je takoj ob slovesu sprejela odločitev o imenovanju Ferija Kuzmiča za častnega člana Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija.«

Tudi predstavniki drugih organizacij in društev so se z globoko spoštljivostjo poklonili njegovemu spominu, trajni pečat dogodku pa daje izid in predstavitev Bibliografije mag. Franca Kuzmiča avtorice dr. Klavdije Sedar, ki je v uvodni besedi publikacije zapisala, da je bilo njegovo življenje med knjigami, nenehno raziskovanje in proučevanje Prekmurja praktično z vseh področij, in o tem govori njegova bibliografija. Domoznanstvo pa je bila njegova strast. Bibliografija zajema bibliografske enote med leti 1960 in 2018 v kronološkem zaporedju ter zaključna dela, sekundarno avtorstvo, članke in druge sestavne dele in bibliografije.

»Mag. Franc Kuzmič je zapustil izjemen opus in zbranega predajamo naprej vsem, ki si želijo boljši vpogled v podobo domoznanstva Prekmurja in vsem, ki to področje raziskujejo oziroma ga bodo raziskovali, obnavljali ali izpopolnjevali svoje znanje.« je poudarila avtorica in dodala, da je zbrana bibliografija poklon opusu mag. Franca Kuzmiča.