Svet pomurske regije podpira delovanje fundacije

Svet pomurske regije podpira delovanje fundacije

PETANJCI, 16. oktobra 2018 – Župani pomurskih občin, ki najpomembnejša razvojna vprašanja regije obravnavajo na sejah SVETA POMURSKE RAZVOJNE REGIJE, so se odzvali povabilu vodstva Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija in prvič v dosedanjem delovanju prav za zadnjo sejo v iztekajočem se mandatu izbrali večnamensko dvorano ZRC SAZU v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih. Gostitelja, predsednik uprave UŠF Ernest Ebenšpanger in podpredsednik Marjan Šiftar, sta v uvodnem pozdravu ter v predstavitvi vrta in delovanja fundacije, ki je med najaktivnejšimi v državi, posebej poudarila dobro sodelovanje z okoljem in vpetost v aktualno dogajanje, kar je že zgodovinsko pogojeno, saj z izhajanjem Mladega Prekmurca ter sodelovanjem mladih akademikov in literatov sega v čas pred drugo svetovno vojno. Zdaj v najrazličnejših aktivnostih vrta in fundacije številne občine aktivno sodelujejo, enajst od sedemindvajsetih pomurskih občin je tudi soustanoviteljic fundacije, dve pa sta se letos odločili za donatorstvo. Ustanova je aktivna soudeleženka v številnih regijsko pomembnih akcijah kot so bile, ob še številnih drugih oblikah sodelovanja, aktivnosti povezane z Avgustom Pavlom, med aktualnimi pa kandidatura Lendave za Evropsko prestolnico kulture 2025, projekt Vrata v Pomurje, obeleževanje 100. obletnice združitve prekmurskih Slovencev z matico ter skupni projekt z občinama Tišina in Cankova v okviru programa LAS Goričko. Fundacija je vse občine povabila tudi k sodelovanju ter finančni podpori produkcije filma o prekmurski poeziji po scenariju Evgena Carja in glede na kulturni pomen projekta ob že potrjeni podpori Dobrovnika in Lendave pričakuje pozitiven odziv večine občin. Izpostavljeno je bilo še aktualno sodelovanje z občino Velika Polana in postavitev Kranjčevega lugaša v vrtu ter dolgoletno dobro sodelovanje z domačo občino Tišina. Na ponovno povabilo fundacije občinam, da še aktivneje nadaljujejo s sodelovanjem, katerega cilj je razvoj krajev , občin in regije ter skupno dobro za ljudi v okolju, se je razvojni svet regije odzval s sklepom, da podpira delovanje fundacije.

V nadaljevanju zadnje seje sveta pomurske razvojne regije v iztekajočem se mandatu so se župani podrobneje seznanili z aktualnim dogajanjem povezanim s projektom Lendava – evropska prestolnica kulture, ki ga svet regije v celoti podpira. Županom je bil podrobneje predstavljen tudi program obeleževanja 100. obletnice priključitve Prekmurja k matičnemu narodu s povabilom občinam, da mu glede na njegovo odprtost še lahko dodajo vsebinske obogatitve iz svojega okolja. Enotni so bili tudi v sporočilu Sloveniji, da je obeleževanje stoletnice priključitve Prekmurja državni praznik in ne le praznik Prekmurja, zato pričakujejo temu primerno sodelovanje države.

Kritično so obravnavali sedanji sistem obrambe pred točo, ki v državi ni enotno rešen in je premalo učinkovit. Dogovorili so kriterije za njegovo izvajanje na območju Pomurja, ki pa so skupaj s sistemom lahko zgolj začasni. Zahteva sveta regije je, da iniciativo za pripravo celovitega sistema obrambe pred točo in drugimi naravnimi nesrečami za celotno državo prevzamejo pristojni državni organi in problem sistemsko, trajno in učinkovito rešijo.

Tudi na zadnji seji sveta pomurske razvojne regije v tem mandatu, zadnje leto mu predseduje župan občine Šalovci Iztok Fartek, pa niso zaobšli razvojnih vprašanj. Tokrat je bil v ospredju načrt za razvoj regij in v razpravi posebej poudarjena nujnost regionalizacije države, saj učinkovitost trenutnega pristopa k regionalnemu razvoju v praksi ne daje pričakovanih rezultatov.