Podpora kandidaturi Občine Lendava za EPK 2025

Podpora kandidaturi Občine Lendava za EPK 2025

V Ustanovi dr. Šiftarjevi fundaciji (UŠF) v minulih dveh letih posebno pozornost namenjamo pripravam kandidature Občine Lendava za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025, kajti UŠF podpira dejavnosti svojih ustanoviteljic – in Občina Lendava je med njimi – in ker je kandidatura sama po sebi pomembna akcija širših dimenzij. Lendava ima s svojim potencialom, premnogimi kakovostnimi vsebinami, bogato in raznoliko tradicijo, izjemno kulturno dediščino ter raznovrstnimi kulturnimi in drugimi uspešnimi projekti več kot odlične možnosti za osvojitev naziva evropske kulturne prestolnice, zato ima tudi sama kandidatura, vse aktivnosti za njeno pridobitev in seveda vse aktivnosti v okviru EPK in po njem velik pomen, poleg tega pa je:

– taka kontinuirana aktivnost pomembna za občino, Prekmurje in pomursko regijo;

– odlična priložnost za afirmacijo, promocijo izjemnega zgodovinskega in kulturnega bogastva tega prostora, njegove izjemne večplastne multikulturnosti, vzornega sožitja med Slovenci, Madžari in drugimi tu živečimi manjšinami ter njenega še večjega uveljavljanja kot pomembnega razvojnega in povezovalnega potenciala;

– lahko pomemben element večplastne identitetne politike;

– izjemna priložnost za krepitev in bogatitev čezmejnega sodelovanja in utrjevanje pomurske regije v srednjeevropskem prostoru, na križpotju vzhoda in zahoda, severa in juga.

Iz navedenih razlogov UŠF podpira dosedanja prizadevanja Občine Lendava pri pripravah za kandidaturo EPK 2025 in bo po svojih močeh to še naprej, saj verjamemo, da bodo pobuda in aktivnosti Občine Lendava prepoznane tudi v drugih okoljih – drugih lokalnih skupnostih v regiji, javnih ustanovah in civilno družbenih organizacijah in skupnostih – kot koristna, skupna akcija. Prav tako smo prepričani, da je kandidatura lahko ena izmed najpomembnejših skupnih, povezovalnih projektov vseh različnih deležnikov v regiji, ki nam je skupno povezovanje lokalnih, regijskih in širših pobud in aktivnosti v javnem interesu in je vodilo našega delovanja. 

UŠF pozdravlja sklenitev Dogovora o partnerskem sodelovanju z MO Murska Sobota, lokalnimi skupnosti iz sosednjih prijateljskih držav Hrvaške in Madžarske in več nevladnih organizacij. Po svojih močeh si bo prizadevala za širitev partnerskih povezav in vseh drugih oblik sodelovanja kar najširšega kroga različnih organizacij in ustanov, ki bi lahko s svojim delovanjem bogatili samo kandidaturo, aktivnosti v času EPK in tudi trajnejše vzajemno in širše družbeno ter čezmejno sodelovanje.

UŠF bo še posebno pozornost namenjala prizadevanjem, da bo kandidatura Občine Lendava in njenih partnerjev prepoznana kot širše pomemben trajnostni projekt in zato tudi formalno sprejeta kot kandidatura RS za EPK 2025.

Dokument je uprava Ustanove, na podlagi več predhodnih razprav in potrditve v Programskem svetu Ustanove, sprejela na svoji 6. seji, 17. septembra 2018.

Predsednica Programskega sveta:
dr. Klaudija Sedar

Predsednik uprave:
Ernest Ebenšpanger

Dokument (PDF)