Učna ura zgodovine s prof. dr. Dušanom Nećakom

Učna ura zgodovine s prof. dr. Dušanom Nećakom

Murska Sobota, 4. junija 2018 – “Samo Ferija še počakamo, potem pa lahko začnemo,”je na začetku tradicionalnega Vanekovega večera Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija (UŠF) v salonu Pomurskega muzeja pomenljivo obudila spomin na njenega predhodnika mag. Franca Kuzmiča, ki je pred nedavnim nenadoma umrl, predsednica programskega sveta (PS) ustanove dr. Klaudija Sedar. Lepo obiskan večer je gost prof. dr. Dušan Nećak, zaslužni profesor ljubljanske Filozofske fakultete – letos je praznoval 70. let – naslovil Izzivi evropske sodobne zgodovine. Pogovor sta povezovala direktorica Pomurskega muzeja Metka Fujs in podpredsednik uprave UŠF Marjan Šiftar, pri tem sta uporabljala iztočnice, ki so podrobneje razčlenjene v zelo obsežni knjigi z naslovom Nećakov zbornik in podnaslovom Procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ob Nećakovi obletnici so ga pripravili njegovi kolegi in sodelavci.

Večer o znanstveno-raziskovalni, pedagoški in publicistični poti prof. Nećaka je izzvenel kot svojevrstna učna ura zgodovine, saj se je jubilant v svoji bogati karieri posvečal mnogim temam slovenske, jugoslovanske, evropske in svetovne sodobne (obče) zgodovine. Njegova bibliografija obsega preko 1100 enot v desetih jezikih, od tega 18 znanstvenih monografij. Bil je gostujoči profesor in raziskovalec na avstrijskih in nemških univerzah in predavatelj na številnih kongresih doma in v tujini. Za njim je 34 let univerzitetnega učiteljevanja na matični fakulteti, kjer še vedno predava na doktorskem študiju. Njegovi študentje so ga ocenili za “nadpovprečno uspešnega pedagoga”.Bil je pobudnik in nosilec mnogih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov.

Ugledni gost, ki je osebno – poročen je s Sobočanko prof. dr. Albino Nećak Luek – in strokovno že več desetletij povezan z Mursko Soboto in Prekmurjem je v slogu “plemenitega pozitivista” odgovoril tudi na več aktualnih vprašanj kot so vloga in položaj kulturnih ustanov ( na primer Pomurskega muzeja, Pokrajinske in študijske knjižnice, Galerije idr.) v regiji in državi, o zaprti Raziskovalni postaji ZRC SAZU Prekmurje na Petanjcih, o “ostankih ostankov” nemške skupnosti v Sloveniji, o profesionalnem ukvarjanju z reševanjem z reševalnimi psi. Pred Vanekovim večerom se je na prvi seji v novem sestavu zbral PS UŠF. Poklonil se je spominu na preminula častna člana mag. Kuzmiča in pred tem akademika prof. dr. Antona Vratušo ter obravnaval več aktualnih vprašanj: aktivnosti UŠF v prvem polletju, priprave na zaznamovanje 100.obletnice priključitve Prekmurja k matici, obeleževanje 110.obletnice rojstva Miška Kranjca. kandidatura občine Lendava za EPK 2025 in priprave na izid tretjega Vanekovega zbornika v sodelovanju z mariborsko Pravno fakulteto.