Ustanovitelji pohvalili delo fundacije

Ustanovitelji pohvalili delo fundacije

Tišina, 23. februar 2018. Tokratni zbor ustanoviteljev Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije je bil na Tišini, kjer je bila v drugem delu spominska prireditev v čast in spomin častnega člana in prvega predsednika Programskega sveta akademika dr. Antona Vratuše. Med gosti sta bila tudi Tit Turnšek in akademik dr. Boštjan Žekš. Zbor je vodil dosedanji in novi predsednik Uprave Ernest Ebenšpanger, delo in naloge pa sta predstavila podpredsednik Marjan Šiftar in mag. Franc Kuzmič. Udeleženci so prejeli novo, dopolnjeno izdajo vodnika Vrt spominov in tovarištva na Petanjcih, ki ga je uredila dr. Tanja Simonič Korošak, posvečen pa je spominu akademika dr. Antona Vratuše, prvega predsednika Programskega sveta, častnega člana Ustanove in vseskozi aktivnega sodelavca pri snovanju novih idej pri delu Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije.

Podpredsednik Uprave Marjan Šiftar je pripravil obširno pisno poročilo o dejavnosti fundacije in v razpravi izpostavil vsebinske poudarke. Na osnovi konkretnih aktivnosti je ocenil, da je Uprava v minulih štirih letih uresničila temeljne naloge s poudarkom na skrbi za ohranjanje in razvoj Vrta spominov in tovarištva na Petancih. Slednje se vidi tako v ohranjanju, kakor tudi širitvi spominskega dela vrta z novimi drevesi od Trsta do Šarvara na Madžarskem. Ko je omenil sodelovanje z mestom Šarvar je izpostavil, da se je na Petanjcih župan tega mesta opravičil za trpljenje taboriščnikov v tem mestu med drugo svetovno vojno, pa tudi za madžarsko okupacijo Prekmurja. To je doslej nasploh prvo opravičilo z madžarske strani. V Vrtu spominov in tovarištva so našteli 7 tisoč registriranih obiskovalcev, v tem času se je zvrstilo 32 Vanekovih večerov, bila uspešno organizirana številna srečanja in doslej izdanih okoli trideset monografij, odmevnih v Sloveniji in predstavljenih tudi v tujini, na zadnje na Dunaju.

Zvrstili so se vsi tradicionalni in novi dogodki, prireditve, kot so majska prireditev “Naši zakladi“, Literarni natečaj, vsebinsko bogati Vanekovi večeri, počastitev 500-letnice začetka reformacije, začele so se priprave na počastitev 100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji, koncerti, likovne razstave, spominski pohodi in še veliko drugega, podrobno zapisanega v poročilu Uprave v letu 2017.

Ustanova je nadaljevala sodelovanje s Slovenci v Porabju, na avstrijskem Štajerskem, s Panonskim inštitutom v Pinkovcu na avstrijskem Gradiščanskem, s šolami in drugimi ustanovami, še posebej pa z občino Tišina.

Bogat in vsebinsko pester je tudi program za letošnje leto, in sicer nadaljevanje že uveljavljenih prireditev in tudi več novih. Gre za aktualne družbene teme, v katerih bo sodelovala Ustanova: priprave na počastitev 100-letnice priključitve Prekmurja k matični Sloveniji, obeležitev Mednarodnega dneva holokavsta nad Romi, ohranjanje vrednot NOB in spomina na žrtve fašizma in nacizma med 2. svetovno vojno, počastitev svetovnega dneva čebel (20. maj), sodelovanje pri nastajanju rekreacijskega centra, sodelovanje v programih evropskega leta kulturne dediščine, ustanova bo spremljala aktivnosti pri nastajanju in uresničevanju projektov Muzej židovske, romske in protestantske kulture v Murski Soboti, pri pobudi občine Lendava za pridobitev kandidature za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 in še česa. Velika pozornost po namenjena Vrtu spominov in tovarištva. V programu je priprava novih monografij, med katerimi je tretji Vanekov zbornik in strokovno-znanstvena konferenca ob 100-letnici rojstva dr. Vaneka Šiftarja v letu 2019, in sicer v sodelovanju z Univerzo v Mariboru.

Obeta se pestro leto dejavnosti Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije, ki se je začelo s prvim Vanekovim večerom, ko je o Kitajski govoril član Programskega sveta dr. Uroš Lipušček in nadaljevalo s spominsko prireditvijo v čast in spomin akademika dr. Antona Vratuše z naslovom „Pod Vranovo vrbo in hrastom.“ Sprejeta je bila tudi odločitev, da bo poslej 21. februar spominski dan Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije v spomin na akademika dr. Antona Vratušo.