Še eno uspešno leto fundacije

Še eno uspešno leto fundacije

Petanjci, 8. decembra 2017 – Na zadnjem letošnjem sestanku uprave in programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija je vodstvo fundacije strnilo rezultate letošnjega dela in z zadovoljstvom zaključilo, da je bilo leto delovno, programsko pestro in prepoznavno v javnosti. Z razvejano mrežo sodelavcev je fundacija pripravila čez 120 najrazličnejših aktivnosti, redno je skrbela za vzdrževanja vrta, prenovljena je bila njena spletna stran, uspešna pa je bila tudi na dveh javnih razpisih ter pri sodelovanju z domačo tišinsko in drugimi občinami pa tudi s sorodnimi organizacijami. Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija ostaja ena najaktivnejših in najuspešnejših tovrstnih ustanov v državi.

Leto pa je zaznamovalo tudi žalostno slovo z nenadomestljivo izgubo. Poslovil se je častni član fundacije dr. Anton Vratuša, ki je v njeno zgodovino zarisal neizbrisljivo sled. Spominu nanj bo februarja, ko bi dopolnil 103. leta, posvečena spominska slovesnost na Petanjcih.

Po sestanku uprave in programskega sveta so se članom pridružili še številni drugi sodelavci fundacije. Za aktivno sodelovanje, programsko uspešnost in prostovoljno delo se je vsem zahvalil predsednik uprave fundacije Ernest Ebenšpanger, z zdravico pa smo potrkali na vrata novega leta, ki naj bi bilo vsaj tako uspešno in programsko bogato kot je bilo iztekajoče.