“Ustanova je ambasador občine Tišina”

“Ustanova je ambasador občine Tišina”

Tišina,28. maj; na svoji redni, 24.seji je Občinski svet občine Tišina obravnaval Poročilo o delovanju Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija v 2012. letu. To je bila sicer prva obravnava poročila o delovanju Ustanove na seji občinskega sveta v dosedanji zgodovini delovanja Ustanove. Pomenila je tudi svojevrstno nadgradnjo organiziranega obiska celotnega vodstva občine v Vrtu spominov in tovarištva aprila 2012. Tudi s to obravnavo pa se je le še dodatno in formalno potrjevalo odlično sodelovanje Ustanove in občine Tišina, domicilne občine Ustanove.

Predsednik in podpredsednik uprave Ustanove sta uvodoma širše predstavila dejavnost Ustanove v minulem letu in tudi v prvih mesecih tega leta. Še posebno pozornost sta namenila vzajemno koristnemu in razvejanemu sodelovanju Ustanove in občine. Pomen tega za razvoj, identiteto in prepoznavnost občine so, ob izrecni podpori delovanju Ustanove, soglasno potrdili tudi vsi v razpravi sodelujoči svetniki.Župan občine,g. Horvat, pa je poudaril, da mu to potrjujejo tudi številni njegovi kontakti s predstavniki drugih občin in drugih deležnikov ter, da je Ustanova svojevrstni “zunanji minister občine”.