Predstavitev knjige in razprava o manjšini na Štajerskem