Novoimenovani programski svet o letošnjih projektih

Novoimenovani programski svet o letošnjih projektih

Na prvi seji so se 3. februarja zbrali novoimenovani člani Programskega sveta Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. V Programskem svetu so: predsednica dr. Slavica Tovšak, podpredsednik mag. Franc Kuzmič, tajnik Jože Vugrinec in člani Stanka Dešnik, Nino Gumilar, Franc Hajoš, dr. Cvetka Hedžet Toth, dr. Vera Klopčič, Irena Kumer, Karel Lipič, dr. Uroš Lipušček, dr. Albina Lük Nečak, Mirko Munda, Ernest Ružič, mag. Mladen Tancer, Jože Vidič, akademik dr. Anton Vratuša in Mateja Žižek. Člani sekretriata Programskega sveta pa so: Stanka Dešnik, mag. Franc Kuzmič, dr. Slavica Tovšak, Jože Vugrinec in Mateja Žižek.

Na prvi seji, bila je v dvorani Raziskovalne postaje ZRC v Vrtu spominov in tovarištva na Petancih, so poslušali informacijo o delovanju UŠF v letu 2011, osrednjo pozornost pa so namenili programu dela UŠF in programu dela Programskega sveta v letu 2012.

Kot je povedal podpredsednik Uprave Marjan Šiftar, je bilo lansko leto vsebinsko pestro, bogato, odmevno in uspešno na domala vseh področjih dela Ustanove dr. Šiftarjeve fundacije. Upravi je uspelo zagotoviti denar za izpeljavo najpomembnejši nalog, ki jih ni bilo malo in so bile razporejene skozi celo leto.

Program za leto 2012 je v osnovi nadaljevanje dosedanjih usmeritev, ki jih je v največji meri zastavil prvi predsednik Programskega sveta akademik dr. Anton Vratuša. Člani Programskega sveta so nazdravili z njim ob visokem življenjskem jubileju, 97 letnici (21.februar 1915)! Tako bo UŠF skrbela za razvoj in vzdrževanje Vrta, v programu so posebne naloge v Vrtu pod strokovnim vodstvom, denimo odstranitev odmirajočih dreves in zasaditev novih drevnin, obnova tablic z napisi ob skulpturah, ureditev okolice ob skulpturi Štefana Hauka Prekmurski totem,in priprava prospekta o skulpturi, skrbeli bodo za promocijo Vrta in za še boljši obisk, predvideno je, da bo v Večeru izšla posebna priloga o Vrtu in UŠF, nadaljevali bodo sodelovanje z Biotehniško srednjo šolo v Rakičanu, Osnovno šolo Tišina, se povezovali z drugimi šolami in še kaj se bo dogajalo. Tradicionalna prireditev Jambori spominov in dobrega sosedstva bo 4. maja, in sicer v sodelovanju s Fundacijo Pota miru iz Kobarida in zamejskimi Slovenci v Italiji. Med govorniki na Jamborih spominov in dobrega sosedstva je bil leta 2010 priljubljeni in nedavno umrli pesnik Tone Pavček. Ploščo z njegovim verzom, posvečenim Vrtu želijo postaviti na primernem mestu. V Vrtu se bo zvrstilo več kulturnih dogodkov, denimo koncert kvarteta „Prekmurci“, nadaljevali bodo z Ekološkimi večeri, vzpostavili stike s fundacijo Ane Frank iz Nizozemske, sodelovali s Krajinskim parkom Goričko, razpisali natečaj za učence in dijake na temo „Moj ograček“. Več projektov je tudi na področju založništva: zbornik Živeti z mejo in slovenski prevod doktorske disertacije štajerske Slovenke Andreje Haberl Zemljič, začele so se priprave na izdajo zbornika o pravnem opusu dr. Vaneka Šiftarja, kjer je nosilec prof.dr. Ciril Ribičič, akademik Anton Vratuša je nosilec proučitve Terezijanskih urbarje; posebna skupina bo pripravila scenarij za film o Vrtu in o akademiku Antonu Vratuši, nadaljevali bodo sodelovanje s Slovenci na avstrijskem Štajerskem in v Porabju. Predvidenih je še več dejavnosti, o katerih bomo na naših spletnih straneh pisali podrobneje sproti, ko jih bomo uresničevali ali se o njih podrobneje in konkretno pogovarjali.

Program UŠF so potrdili in sprejeli na zboru ustanoviteljev 16. februarja 2012.