Fundacija med najaktivnejšimi tovrstnimi ustanovami

Fundacija med najaktivnejšimi tovrstnimi ustanovami

PETANJCI, 16. februarja 2012 – Zbor ustanoviteljev Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija je soglasno sprejel poročilo o dejavnosti in finančno poročilo za minulo leto, pa tudi program dejavnosti s finančnim načrtom za leto 2012. Uvodoma so prisotni z zadovoljstvom ugotovili, da so se ustanoviteljem pridružili trije novi in jih je zdaj osemnajst.

Leto 2011 je bilo dinamično, vsebinsko bogato in uspešno. Fundacija je uveljavljala širšo družbeno angažirano vlogo ter povečala prepoznavnost v lokalnem, regionalnem in širšem okolju, tudi mednarodnem. Njen program so kljub zaostrenim gospodarskim razmeram podprili ustanovitelji, številni donatorji, del sredstev pa so pridobili tudi na razpisih. Uprava, organi fundacije in številni prostovoljci  so bili zagnani. Ob tekočem vzdrževanju vrta so zasadili nekaj novih dreves, vrt je obogaten s skulpturo kiparja Štefana Hauka, postavili so odprti kiosk za prospekte, se prijavili na štiri razpise, sklenili dogovora o sodelovanju z Inštitutom za narodnostna vprašanja in Osnovno šolo Tišina, uspešno so izvedli  literarni razpis na temo Moj sosed, izdali tri knjige in prospekt o Vrtu, organizirali več odmevnih prireditev, pripravili sedem Vanekovih ekoloških večerov ter bili aktivni na številnih drugih področjih, kar vse je pripomoglo k povečani medijski pozornosti izraženi v več ko osemdesetih novinarskih člankih. Vrt je obiskalo čez tisoč ljudi, med njimi več ministrov slovenske vlade in tujih veleposlanikov. Ustanovni član fundacije dr. Anton Vratuša je zadovoljen z doseženim napredkom. Ne samo, da se je povečalo število ustanoviteljev, je poudaril, vedno več je tudi prostovoljcev, ki zavzeto sodelujejo.  Ustanova se v petnajstih letih delovanja uspešno obrača k mladim, za katere bi morala v prihodnosti postati še bolj vabljiva, zlasti za študente. Med drugim se je zavzel, da Vrt spominov in tovarištva tudi z revitalizavijo ohrani izvirno sporočilnost: boj proti vsakemu nasilju ter spodbujanje medgeneracijskega in mednarodnega sodelovanja. V poročilu in razpravi je bilo izpostavljeno tudi odlično sodelovanje z županom in občino Tišina, v kateri ima fundacija sedež. Razvejana dejavnost ter kontinuirano in vsebinsko prepoznavno delovanje fundacijo uvršča med najkativnejše tovstne ustanove v državi.

Tudi program dejavnosti za letošnje leto je ambiciozen, pa vendar realen. Je program kontinuitete in novih projektov. Za njegovo kakovostno izvajanje je pomembno, da ima fundacija z letošnjim letom ponovno pogramski svet z odlično ekipo, ki jo vodi dr. Slavica Tovšak. Poudarjena je skrb za tekoče vzdrževanje vrta in temeljitejšo obnovo, za kar so bila pridoblejna sredstva na evropskem razpisu. Za mlade bo vrt služil kot  obogatitev šole v naravi, postal naj bi “ograček mladih talentov”, vključili pa bi ga tudi v ekološko učno pot v okviru projekta Biomura – od mrtvic do reke. Že aprila bo na Petanjcih posvet učiteljev biologije, v maju bo tradicionalna prireditev Jambori spominov in dobrega sosedstva v sodelovanju s Fundacijo Pota miru iz Kobarida, spominski pohod ob dnevu državnosti in meseca oktobra, od marca do novembra se bodo zvrstili ekološki večeri, pripravili bodo več razstav in koncertov, nadaljevali s tradicionalnim javnim natečajem za mlade – je le nekaj poudarkov iz programa. Da bi sam vrt in delo fundacije  še bolj približali domačinom in okoliškemu prebivalstvu, nameravajo o tem spodbuditi razpravo na občinskem svetu in v civilno-družbenih organizacijah. Pobuda Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija  je, da skupaj pripravijo dan Petanjcev povezan z dnevom odprtih vrat v Vrtu spominov in tovarištva.