Delovno srečanje o “Pavlovem letu”

Delovno srečanje o “Pavlovem letu”

Cankova, 11. marec 2011 – Na podlagi predhodnih razgovorov in dogovorov med predstavniki UŠF in županom občine Cankova ter v skladu z programom dela UŠF za 2011 je župan občine Cankova, Drago Vogrinčič, sklical širše delovno srečanje o poteku aktivnosti v zvezi z letošnjim obeleževanjem jubilejev A. Pavla oziroma tako imenovanem »Pavlovim letom«.

Na srečanje so bili povabljeni predstavniki vseh dejavnikov, ki so že kakorkoli aktivno vključeni v te aktivnosti. Srečanja so se udeležili: predstavniki Porabskih Slovencev, Kulturnega društva 7. Člen, Univerze v Mariboru oz. njene Filozofske fakultete (dekan , prof. Jesenšek in akad. prof. dr. Zinka Zorko), občine Cankova, župan občine Tišina in UŠF (člani in svetovalci uprave in člani PS: Franc Kuzmič, Ferenc Hajoš, Ernest Ružič, pisni prispevek je posredovala dr. A. Lük Nečak).

Posebni in širši pomen je srečanje imelo zaradi udeležbe akad. dr. Žekša, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. Minister Žekš je pred srečanjem opravil, v spremstvu predstavnikov UŠF, krajši delovni razgovor z vodstvom občine Tišina na Tišini in obiskal Vrt spominov in tovarištva ter RP ZRC v njem.

Srečanje je spremljalo več predstavnikov medijev, ki so o njem tudi obširno poročali – od lokalnih do t.i. osrednjih in zamejskih.

Na srečanju so predstavniki vseh prisotnih ustanov predstavili svoje predvidene ali že izvajane aktivnosti, še posebej vse tiste, ki imajo širši, čez mejni pomen oz. bodo povezovale dejavnike iz vseh treh držav.

Posebna pozornost je bila namenjena pripravam na znanstveno srečanje v Szhombathely, 8. oktobra in svečanemu poimenovanju OŠ na Cankovi po A. Pavlu istega dne, nastopom pevskih zborov v vseh treh okoljih in pripravi dveh monografij – Prekmurske slovnice A. Pavla in njegove doslej neznane korespodence; oba projekta vodi prof. Jesenšek, prva monografija bo izšla v letošnjem letu, druga v 2012.

Pobuda dr. Albine Lük Nečak je bila deležna posebne pozornosti in soglasno podprta.

Minister Žekš je zagotovil svojo udeležbo na proslavi 8. oktobra na Cankovi in tudi vso možno pomoč in podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu celotnemu projektu »Pavlovo leto«. Zavzel se je, da bi morala biti ob letošnjih jubilejih zagotovljena, na primeren način, tudi pozornost vlogi in pomenu dela A. Pavla v Ljubljani, v okviru SAZU ali drugače.

Sprejet je bil dogovor, da bo župan občine Cankova koordinator nadaljnjih aktivnosti ter, na lastno pobudo ali pobudo sodelujočih, tudi sklicatelj naslednjih skupnih delovnih srečanj.